سرویس استخر منابع داخل کشور

سرویس استخر منابع داخل کشور

RP IR 16

16GB Memory
Xeon Inside E5 10GHz 42Core
240GB SSD RAID UP TO 2000MB READ/WRITE Speed Storage
1Gb/s Uplink Port
UNLIMITED BANDWIDTH
جدول سمت چپ قیمت نهایی سرویس با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد
پس از پرداخت فاکتور از بخش مالی میتوانید بصورت آنی فاکتور رسمی خود را دریافت نمایید
سرویس ها به صورت مدیریت با کاربر (سلف منیج) ارائه می گردد در صورتی که سوالی قبل از خرید سرویس و یا پس از تحویل سرویس دارید میتوانید از طریق تیکت با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید پشتیبانی ما در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شماست

RP IR 24

24GB Memory
Xeon Inside E5 15GHz 42Core
480GB SSD RAID UP TO 2000MB READ/WRITE Speed Storage
1Gb/s Uplink Port
UNLIMITED

RP IR 32

32GB Memory
Xeon Inside E5 20GHz 42Core
600GB SSD RAID UP TO 2000MB READ/WRITE Speed Storage
1Gb/s Uplink Port
UNLIMITED BANDWIDTH
جدول سمت چپ قیمت نهایی سرویس با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد
پس از پرداخت فاکتور از بخش مالی میتوانید بصورت آنی فاکتور رسمی خود را دریافت نمایید
سرویس ها به صورت مدیریت با کاربر (سلف منیج) ارائه می گردد در صورتی که سوالی قبل از خرید سرویس و یا پس از تحویل سرویس دارید میتوانید از طریق تیکت با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید پشتیبانی ما در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شماست

RP FN 32

32GB Memory
Xeon Inside E5 20GHz 42Core
600GB SSD RAID UP TO 2000MB READ/WRITE Speed Storage
1Gb/s Uplink Port
UNLIMITED BANDWIDTH
جدول سمت چپ قیمت نهایی سرویس با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد
پس از پرداخت فاکتور از بخش مالی میتوانید بصورت آنی فاکتور رسمی خود را دریافت نمایید
سرویس ها به صورت مدیریت با کاربر (سلف منیج) ارائه می گردد در صورتی که سوالی قبل از خرید سرویس و یا پس از تحویل سرویس دارید میتوانید از طریق تیکت با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید پشتیبانی ما در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شماست

RP IR 64

64GB Memory
Xeon Inside E5 30GHz 42Core
1TB SSD RAID UP TO 2000MB READ/WRITE Speed Storage
1Gb/s Uplink Port
UNLIMITED BANDWIDTH
جدول سمت چپ قیمت نهایی سرویس با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد
پس از پرداخت فاکتور از بخش مالی میتوانید بصورت آنی فاکتور رسمی خود را دریافت نمایید
سرویس ها به صورت مدیریت با کاربر (سلف منیج) ارائه می گردد در صورتی که سوالی قبل از خرید سرویس و یا پس از تحویل سرویس دارید میتوانید از طریق تیکت با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید پشتیبانی ما در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شماست

RP IR 96

96GB Memory
Xeon Inside E5 40GHz 42Core
2TB SSD RAID UP TO 2000MB READ/WRITE Speed Storage
1Gb/s Uplink Port
UNLIMITED BANDWIDTH
جدول سمت چپ قیمت نهایی سرویس با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد
پس از پرداخت فاکتور از بخش مالی میتوانید بصورت آنی فاکتور رسمی خود را دریافت نمایید
سرویس ها به صورت مدیریت با کاربر (سلف منیج) ارائه می گردد در صورتی که سوالی قبل از خرید سرویس و یا پس از تحویل سرویس دارید میتوانید از طریق تیکت با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید پشتیبانی ما در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شماست

RP IR 128

128GB Memory
Xeon Inside E5 50GHz 42Core
3TB SSD RAID UP TO 2000MB READ/WRITE Speed Storage
1Gb/s Uplink Port
UNLIMITED BANDWIDTH

RP IR 256

256GB Memory
Xeon Inside E5 60GHz 42Core
4TB SSD RAID UP TO 2000MB READ/WRITE Speed Storage
1Gb/s Uplink Port
UNLIMITED BANDWIDTH
جدول سمت چپ قیمت نهایی سرویس با احتساب 9 درصد ارزش افزوده می باشد
پس از پرداخت فاکتور از بخش مالی میتوانید بصورت آنی فاکتور رسمی خود را دریافت نمایید
سرویس ها به صورت مدیریت با کاربر (سلف منیج) ارائه می گردد در صورتی که سوالی قبل از خرید سرویس و یا پس از تحویل سرویس دارید میتوانید از طریق تیکت با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید پشتیبانی ما در کمترین زمان ممکن پاسخگوی شماست